Zasady kwalifikowania/odrzucenia publikacji

Redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o publikacji artykułu. Artykuły, które otrzymają negatywne recenzje nie będą włączane do danego numeru Zeszytów. Autorzy nieprzyjętych do druku tekstów zostaną o tym poinformowani niezwłocznie po wpłynięciu recenzji do redakcji.