Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi procedury recenzowania czasopism naukowych przy kolejnych numerach Zeszytów (poczynając od 2012 r.) zostaną zastosowane następujące zasady:

 Źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf