Deklaracja o wersji pierwotnej

Wersją pierwotną dla FLR od 2013 jest wersja elektroniczna eISSN 2353-4834.